Toruń, smog, kopciuchy. Jak to w końcu wygląda?

smog w Toruniu

No właśnie, jak to właściwie jest?

W przestrzeni publicznej krążą różne informacje na temat ilości kopciuchów w Toruniu i braku działań ze strony miasta. Mimo ciepłej zimy oraz wejścia w życie tzw. uchwały antysmogowej na poziomie województwa wydaje się, że nie odczuliśmy poprawy jakości powietrza. Czy miasto podejmuje działania, aby chronić nasze zdrowie i prawo do życia w czystym środowisku? Postanowiłem to sprawdzić i na styczniowej sesji zadałem pytania związane z niską emisją, bo ta ma największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w Toruniu. Czy miasto ma dane?

Indywidualne źródła emisji w mieście

W latach 2014-2017 na zlecenie Urzędu Miasta firma ATMOTERM S.A. z Opola przeprowadziła inwentaryzację indywidualnych źródeł emisji na terenie miasta. Wówczas stwierdzono 12 024 źródeł ogrzewania na paliwo stałe, z czego 5 606 to piece kaflowe, 4 113 kotłów na węgiel oraz 2 035 kominków, trzonów kuchennych i pieców typu „koza”. Niestety inwentaryzacja nie obejmowała zbierania informacji o klasie urządzenia. Jak to wyglądało w poszczególnych jednostkach urbanistycznych Torunia przedstawia poniższa tabela.
 
Tabela 1. Źródła ogrzewania na paliwa stałe z podziałem na jednostki urbanistyczne.

Jednostki urbanistyczne centralne ogrzewanie
na paliwo stałe
piec kaflowy trzon kuchenny piec/kocioł/koza
na drewno
kominek
Barbarka 1 0 0 0 3
Bielawy 272 1 3 2 164
Bielany 296 3 0 10 176
Bydgoskie Przedmieście 54 2735 3 20 14
Chełmińskie Przedmieście 252 615 5 35 53
Czerniewice 95 14 2 8 120
Grębocin nad Strugą 97 8 0 3 31
Grębocin przy Lesie 193 7 0 5 21
Jakubskie Przedmieście 168 770 25 52 14
Kaszczorek 172 7 0 7 249
Katarzynka 0 0 0 0 0
Mokre 416 373 13 29 19
Na Skarpie 0 0 0 0 0
Podgórz 241 441 25 18 69
Rubinkowo 99 7 1 10 23
Rudak 65 0 1 0 45
Stare Miasto 77 498 7 3 42
Starotoruńskie Przedmieście 0 0 0 0 0
Stawki 476 91 6 16 394
Wrzosy 1139 36 7 11 541
SUMA 4113 5606 98 229 1978

Opracowane przez WŚiE na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w latach 2014-2017 przez ATMOTERM S.A.

Co udało się zrobić?

Do końca 2019 roku zlikwidowano 7 792 źródła ciepła opalane węglem, kosztem łącznie w wysokości 23,5 mln zł dofinansowania Gminy od 1997 roku. Jak wyglądała likwidacja źródeł ogrzewania węglowego na przestrzeni lat pokazuje poniższa tabela, kolumna 4 jest sumą dwóch wcześniejszych. Prawdopodobnie informacja, że na terenie miasta pozostało co najmniej 2 244 pieców kaflowych oraz 184 pieców wolnostojących (kotły węglowe, kominki, kozy, westfalki, itp.) dotyczy źródeł emisji w zasobach miasta (mieszkania komunalne i instytucje), choć nie jest to powiedziane wprost. Znowu brak podziału na klasy kotłów.
 
Tabela 2. Likwidacja źródeł ogrzewania węglowego na terenie Torunia w latach 1997-2019.

Rok Ilość zlikwidowanych
pieców kaflowych [szt]
Ilość zlikwidowanych
kotłów c.o. węglowych [szt]
Ilość zlikwidowanych
źródeł ciepła [szt]
Ograniczenie zużycia
węgla w [Mg/rok]
wysokość udzielonej
dotacji w [zł]
1997 235 31 266 1170 539 727,00
1998 475 69 544 2820 1 004 856,00
1999 375 53 428 2091 958 272,00
2000 385 6 391 2055 659 457,00
2001 326 48 374 833 423 974,00
2002 375 56 431 1070 652 166,00
2003 389 72 461 988 669 999,00
2004 340 46 386 1041 627 557,00
2005 298 34 332 1176 341 753,00
2006 315 29 344 801 1 047 349,00
2007 206 28 234 502 234 513,00
2008 275 27 302 575 664 801,00
2009 304 37 341 746 314 365,00
2010 38 13 51 121 61 276,00
2011 248 22 270 449 241 542,00
2012 122 33 155 321 242 255,00
2013 121 31 152 312 221 156,00
2014 90 34 124 328 692 195,00
2015 220 90 310 839 2 299 597,93
2016 132 64 196 537 898 592,00
2017 466 161 627 1520 4 094 894,51
2018 383 200 583 1613 4 217 208,81
2019 312 178 490 1164 2 322 094,19
SUMA 6430 1362 7792 23072 23 429 600,44

Opracowano na podstawie materiałów źródłowych WŚiZ i WŚiE UMT.

Podsumowując – z otrzymanych danych chyba trudno o dokładne liczby. Inwentaryzacja trwała kilka lat (2014-2017). W tym czasie (2014-2016) zlikwidowano 630 źródeł ogrzewania węglowego, w tym 442 piece kaflowe i 188 kotłów. Od początku 2017 do końca 2019 roku zliwkidowano 1 700 źródeł emisji, w tym 1 161 pieców kaflowych i 539 kotłów. Zatem można przypuszczać, że z 12 024 źródeł ogrzewania na paliwa stałe, dziś funkcjonuje ok 9 500 na terenie miasta i to przy założeniu, że nie powstały nowe oraz że wymieniający nie wrócili do kopciuchów, co czasami ma miejsce.

I co dalej?

W aktualnym tempie, 500-600 likwidowanych źródeł ogrzewania węglowego rocznie, będziemy potrzebować 17 lat i ok 50 mln zł by pozbyć się problemu. Dodatkowo termomodernizacja zasobów gminnych byłaby droższa. Ostatnio chyba udało mi się przekonać miasto do wprowadzenia przy sprzedaży nieruchomości gminnych klauzul zobowiązujących nabywców do wymiany źródeł ciepła na bezemisyjne lub niskoemisyjne, a przynajmniej do podjęcia próby (wcześniejsze dyskusje na sesji w tym temacie nie przynosiły rezultatu). Wydział Gospodarki Nieruchomości podjął prace koncepcyjne polegające na ustaleniu możliwości wprowadzenia takich rozwiązań, z czasem zakończenia analiz do końca br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *