Zaznacz punkt na mapie i dodaj zgłoszenie
Nowy
W trakacie rozpatrywania
Rozpatrzony pozytywnie
Rozpatrzono negatywnie
Opis zgłoszenia Komentarz admnistratora Data utworzenia
Potrzebne słupki Auta blokują wysiadanie z miejsca dla niepełnosprawnych, ustawiają się rzędem blokując chodnik całkowicie. Słupki blokujące U-12c zostały zamontowane w sposób uniemożliwiający parkowanie pojazdu przy zastrzeżonym miejscu dla osoby z niepełnosprawnością (KPM.0003.198.2020U) 2020-01-13 21:16:49
Zabezpieczenie skateparku Problem z ptasimi odchodami zanieczyszczającymi teren skateparku. Siatka zabezpieczająca pod wiaduktem uniemożliwiająca ptakom siadanie w tym miejscu załatwiłaby sprawę. Zarządca skateparku (MOSiR) zamontuje siatkę zabezpieczającą do końca marca 2020 roku (KPM.0003.189.2020) 2020-01-13 22:17:24
Oślepiające światło Kierowcy jadący dwukierunkową al. JP2 w stronę mostu są oślepiani przez reflektor umieszczony na moście - skierowany na północ. reflektor oświetlający most im.Piłsudskiego, pod koniec stycznia br. został wyłączony (KPM.0003.198.2020U) 2020-01-13 22:44:19
Dziury w jezdni dziury w jezdni zaraz za przejsciem dla pieszych, ulica w remoncie, ale powinno to zostać zabezpieczone, można uszkodzić zawieszenie już załatane 2020-01-14 04:43:06
Kosze na śmieci Wszystkie kosze na śmieci w tym rejonie to dwa słupki z zawieszonym workiem. Śmieci są rozwłóczone po całej okolicy przez zwierzęta, leżą obok, nie mieszczą się w worku itp. Konieczne jest ustawienie koszy np drewnianych w miejscu przebywania tak dużej ilości ludzi W III etapie rewitalizacji parku teren zostanie doposażony w trwałe kosze na śmieci. Aktualnie analizowane są możliwe źródła pozyskania funduszy unijnych. (KPM.0003.204.2020) 2020-01-15 00:36:33
Toalety Brak toalet na błoniach powoduje, że od wiosny do jesieni wszystkie krzaki usłane są odchodami i papierem toaletowym. W tym okresie powinny stać tu tymczasowe kabiny toaletowe, regularnie opróżniane W III etapie rewitalizacji parku na tym terenie wygospodarowane zostanie stałe miejsce na sezonową toaletę z osłaniającą ją pergolą. W 2020 ustawiona zostanie przenośna toaleta, od połowy maja do końca października. (KPM.0003.204.2020) 2020-01-15 00:39:08
Strefa 30 Brak dodatkowego, poziomego oznakowania strefy 30km/h powoduje, że wielu kierowców nie wie o ograniczeniu i przekracza prędkość powodując zagrożenie dla siebie a co najważniejsze mieszkańców. Sugeruję w każdym wjeździe do strefy namalować oznakowanie poziome, które powtórzy informacje ze znaków pionowych. Chodzi o wjazdy od ul Popiełuszki, na Matejki od Bydgoskiej i na Konopnickiej od Bydgoskiej W oparciu o pozytywną opinię KOiBRD, piktogramy mające na celu zwrócenie uwagi kierującego na fakt poruszania się po strefie tempo 30 zostaną naniesione przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, nie później niż do końca maja 2020r. (KPM.0003.205.2020U) 2020-01-15 00:44:00
Zdewastowane schody Schody pilnie wymagające remontu, koniecznie powinny zawierać rampę dla wózków W III etapie rewitalizacji parku schody zostaną wyremontowane. Z uwagi na bardzo dużą różnicę wysokości oraz wymogi WKZ nie ma możliwości montażu pochylni. Aktualnie analizowane są możliwe źródła pozyskania funduszy unijnych. (KPM.0003.204.2020) 2020-01-15 00:46:47
Krzywe słupy latarni LED Wykonawca nawierzchni z kostki brukowej w trakcie prac powyginał w zasadzie wszystkie słupy ustawione przy ul. Lilii Wodnych. Inwestycja została już chyba odebrana, a słupy pozostałe krzywe. Proszę o wyprostowanie zniszczonych słupów. Wyprostowanie pokrzywionych słupów latarni, uszkodzonych podczas remontu zostało zgłoszone wykonawcy. Prace naprawcze zostały zrealizowane 10.02.2020 r. (KPM.0003.205.2020) 2020-01-23 09:09:32
Za długa zmiana świateł Na skrzyżowaniu między przełączeniami dla obu stron czerwone czeka się aż 6 sekund WGK zwrócił się do firmy konserwującej sygnalizacje świetlne o kontrolę programu i korektę (KPM.0003.236.2020). Taka korekta nastąpiła. 2020-01-25 11:18:57
Fizczna blokada przejazdu Proponuję wprowadzenie fizycznej blokady przejazdu. Mimo znaku zakazu wjazdu (który pojawił się dopiero po mojej interwencji w zeszłym roku) ciągle można spotkać samochody jeżdżące po głównej alejce. Czy są to pomyłkowo wjeżdżające, czy ścigające się auta (sic!) czy taksówki podwożące zabawowiczów do fontanny. Postawienie na końcu ścieżki składany słupek jeżeli jest konieczny przejazd, bądź donice, czy ławkę jeżeli przejazd nie jest konieczny całkowicie ukróci te praktyki. Blokada wjazdu w główną aleję z ul.Przybyszewskiego zostanie wykonana w ramach zadania "Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3". BOM rozważy ustawienie tymczasowych barier do tego czasu. (KPM.0003.230.2020U) 2020-02-10 10:05:12
Rozmywane nowe schody Nad niedawno wykonanymi schodami brak odprowadzenia wody - ścieżka niszczeje i powstają "rynny" wypłukiwane przez płynącą wodę. Konieczne jest wykonanie odpowiedniego odprowadzenia zanim dotychczasowa praca pójdzie w niwecz Po okresie zimowym zostanie przeprowadzony przegląd gwarancyjny schodów do Martówki i ścieżek. Ubytki zostaną uzupełnione. Wniosek był nieco inny ale taką odpowiedź uzyskałem. (KPM.0003.230.2020U) 2020-02-10 10:41:41
Strefa zamieszkania D-40 Wprowadzenie strefy zamieszkanej w tym rejonie poprawi bezpieczeństwo użytkowników Parku i osób w drodze do kościoła Nie zostanie wprowadzona strefa zamieszkania na ul.Rybaki, z uwagi na negatywną opinię KBRD oraz wydzielone chodniki. Zostanie ustawiony znak C-4 i oznakowanie poziome dla zwiększenia bezpieczeństwa przy placu zabaw. Termin do końca kwietnia 2020 r. (KPM.0003.230.2020U) 2020-02-10 10:43:59
Kałuża na skrzyżowaniu Andersa i Kniaziewicza Po opadach na skrzyżowaniu ulic Andersa i Kniaziewicza tworzy się wielka kałuża. Najprawdopodobniej spowodowane jest to niedrożną kanalizacją. MZD podejmie, w terminie do 30.04.2020 r, prace związane z wykonaniem odpływu z jezdni oraz rowu retencyjnego, za istniejącym chodnikiem (KPM.0003.214.2020) 2020-02-12 07:48:51
Przepalona żarówka latarni Przepalona żarówka latarni na ul. Łącznej To chyba błędne zgłoszenie. Do usunięcia. Jeżeli nie, proszę o kontakt: b.szymanski(at)um.torun.pl 2020-02-17 19:05:12
Przepalona żarówka w latarni przy Łącznej Niesprawna latarnia Niesprawne latarnie uliczne na ul.Łącznej zostaną naprawione do 06.03.2020r. (KPM.0003.214.2020) 2020-02-17 19:23:44
Zcięte drzewa W tej części błoni walają się pnie zciętych drzew, leżą od kilku lat i marnieją. Wystarczyłoby przestawić je w okolice grilli i wyciąć piłą łańcuchową siedziska zapewniając wiele miejsc do odpoczynku. Pnie ściętych drzew zalegające w okolicy Martówki są wykorzystywane we wskazany sposób. Tworzą rezerwę, z której w tym roku wykonano 10 ław i stoły, które doposażyły punkt grillowy. (KPM.0003.303.2020) 2020-02-25 15:12:00
Ciąg piszo-Rowerowy na Moście Od wielu lat mówi się o "pewniaku" jakim jest utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż mostu kolejowego (była też informacja na: https://www.torun.pl/pl/torun-zyska-lepszy-dostep-do-kolei) do dziś nic w tej sprawie nie wiadomo, a znacznie poprawiłoby to komunikację między dwoma częściami miasta. Dokumentacja z pozwoleniami całego projektu modernizacji mostu kolejowego i pozostałych elementów planowana jest do 30 listopada 2021 r., a prace najwcześniej w 2022 r. Niemniej dzięki przebudowie ul.Kujawskiej i uwzględnieniu DDR od pl.Armii Krajowej do ul.Dybowskiej, plus poszerzone kładki dla pieszych i rowerzystów na moście im.J.Piłsudskiego (po remoncie) z planem zmiany przeznaczenia ul.Dybowskiej (od ul.Kujawskiej do ul.Rudackiej) na ciąg pieszo-rowerowy spowoduje utworzenie pętli dla rowerzystów przez trzy mosty! (KPM.0003.263.2020) 2020-02-25 15:18:04
Ruch z Bydgoszczy omijający Bydgoskie Przedmieście Od wielu lat cały ruch z Bydgoszczy w kierunku wschodnim przechodzi przez zabytkową dzielnicę Bydgoskie Przedmieście, ponieważ główna arteria do tego przeznaczona - Broniewskiego-Kraszewskiego jest o wiele wolniesza z uwagi na dużą ilość świateł i inne niewygody dla kierowców. Proponuję zakaz skrętu w ulicę Bydgoską z Szosy Bydgoskiej i Broniewskiego na wysokości Plazy, oraz ustawienie progów zwalniających na ul Bydgoskiej. Spowoduje to przekierowanie ruchu na wyznaczone drogi i odciążenie zabytkowej dzielnicy. Musiałoby to być powiązane z ułatwieniami dla kierowców na głównej trasie. Tego typu rozwiązanie będzie obowiązywało po wprowadzeniu przeprawy zastępczej, gdzie auta będą poprowadzone w lewo a nie w prawo z ulicy Przybyszewskiego 2020-02-25 15:25:51
Śmieci Wstyd, za każdym rogiem i na murach śmieci, przede wszystkim butelki. 2020-03-08 18:46:09
Dzikie wysypisko Śmieci 2020-03-28 11:10:32
Droga rowerowa przy torowisku Dopiero podczas zakazu wstępu do parku zrozumiałem ze między torem tramwajowym a ul Bydgoską od ulicy Sienkiewicza aż do Przybyszewskiego można poprowadzić wspaniałą drogę rowerową kontynuując przerwany kierunek wschód-zachód na ulicy Bydgoskiej W opinii miejskich służb drogowych wydzielenie drogi rowerowej w pasie zieleni przylegającym do torowiska nie jest właściwym rozwiązaniem. Niemniej WGK pracuje nad koncepcją wyposażenia wnioskowanego odcinka w odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą swobodną komunikację rowerową. Prace nad dokumentem mają się zakończyć do końca maja. (KPM.0003.263.2020) 2020-04-17 16:29:03
Słupki zamykając przejazd W tym miejscu powstała świetna droga spacerowa pieszo-rowerowa od Przybyszewskiego do basenow, jednak jest ciagle rozjeżdżana przez auta które wybierają skrót do na dojazd do działek wzbijając tumany kurzu. Wystarczyłoby postawić słupki, gdzie jeden z nich byłby składany - w celu dojazdu dla obsługi basenów Blokada ul. Przy Cegielni utrudniałaby dojazd do basenów osobom z niepełnosprawnością, co powoduje, że proponowane rozwiązanie nie jest możliwe do realizacji. (KPM.0003.303.2020) 2020-04-17 16:33:09
Wrak samochodu Na parkingu przed.blokiem od wielu lat stoi wrak samochu. Mercedes ze starymi tablicami rejestracyjnymi Prowadzone przez Straż Miejską czynności prowadzą do uzyskania przesłanek usprawiedliwiających skorzystanie z uprawnienia wynikającego z art.50a ustawy Prawo ruchu drogowego i wydania dyspozycji wywozu pojazdu. (KPM.0003.352.2020) 2020-04-24 07:03:02
Przepalone żarówki Przepalone żarówki w słupach na ul. Lilii Wodnych oraz na skrzyżowaniu Lilii Wodnych i ul. Łącznej. Zgodnie z zasadami przyjętymi od maja 2020r. w związku z koniecznością poszukiwania oszczędności z powodu epidemii koronawirusa, oświetlenie uliczne podlega celowemu wyłączeniu - co trzeci słup oświetleniowy. (KPM.0003.338.2020) 2020-05-18 07:26:32
Zapadająca się kostka przy studzienkach Na świeżo zrobionej nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Lilii Wodnych zapada się kostka w okolicach studzienek (gazowych i wodnych) tworząc doły. Szczególnie widoczne przy Lilii Wodnych 1 oraz 3 i 5. Przy wizji lokalnej brak potwierdzenia, więc albo za późno byłem albo nie zauważyłem - jeszcze będę to sprawdzał, ewentualnie proszę o kontakt i zdjęcia: b.szymanski(at)um.torun.pl 2020-05-18 07:29:44
składowisko śmieci Czarne worki foliowe z odpadami typu butelki szklane , maski, worki foliowe . Śmierdzący zapach padliny. Śmieci po ulewach praktycznie zaczynaja latać po ulicy 2020-06-10 22:15:11
ścieżka nad brzegiem Wisły Bardzo zaniedbana ścieżką łącząca ul Winnice z Bulwarem . Kilka lat temu była możliwość przejścia z Bulwaru do samego Kaszczorka. Pełno pokrzyw ,krzaków . Widać ,że ludzie próbują zadbać o nią na własny sposób i możliwości . Czy jest szansa ,żeby Miasto zadbali o ten teren - zrobiło ścieżkę zdrowia, ławki ? Nieruchomości stanowiące własność GMT na wskazanym terenie zostaną poddane przeglądowi i czystości w terminie do końca sierpnia 2020 r. Obszary wymagające realizacji prac porządkowych zostaną zlecone wykonawcy z terminem realizacji do końca września 2020r. Z uwagi na teren zalewowy niestety ustawianie małej infrastruktury czy budowy ścieżki nie znajdują uzasadnienia. (KPM.0003.329.2020) 2020-06-10 22:18:50
Aleja Platanowa Remont Bulwaru zakończy się zapewne za około trzy lata, do tej pory można by posadzić platany i utworzyć aleję, która w tym miejscu dałaby piękny cień na wzór innych miast (np Frankfurt nad Menem) dzięki czemu bulwar po remoncie miałby już kilkuletnie drzewa, a miejsce stanie się centrum spotkań mieszkańców Projekt zagospodarowania terenu bulwarów po konsultacjach uzyskał już stosowne decyzje i pozwolenia. Ponadto zieleń wysoka koliduje z zachowaniem unikalnej panoramy i nie znajduje uzasadnienia historycznego. (KPM.0003.329.2020) 2020-07-07 09:19:06
Kosze na śmieci Bulwar! Zanim skończy się remont (ba zanim nawet się zacznie) na bulwarze zginiemy w śmieciach. Na całej długości przesiadują mieszkańcy korzystając ze szklanych butelek, które w najlepszym przypadku zostają stojąc na bulwarze, w pozostałych są kopnięte, przewrócone, stłuczone przez przypadek, albo częściej są tłuczone. W związku z tym trudno jest siąść, przeprowadzić psa, czy wejść z dzieckiem. Kosze są konieczne! W związku z planowaną modernizacją Bulwarów nie planuje się w tym momencie zwiększenia ilości śmietników (po 2019 GMT doposażyła przestrzeń o 6, 175 l pojemników). Ewentualne zwiększenie ilości pojemników na śmieci możliwe jest po 2021r. (KPM.0003.329.2020) 2020-07-07 09:22:03
Przepalona żarówka latarni Przepalona żarówka latarni przy Jaspisowa 7 2020-08-13 13:55:58
Przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców i zwierząt W tej części Torunia coraz bardziej rozwija się część mieszkaniowa a co za tym idzie warto by pochylić się nad stworzeniem części rekreacyjnej dla mieszkańców i zwierząt w zaznaczonym miejscu znajduje sie obecnie nie zagospodarowany teren zarośnięty trwawą mimo ze widac posadzone mlode drzewa (zapewne bylo to zrobione przy budowie trasy średnicowej) warto byłoby uporządkować ten teren poprzez - w poerwszej kolejności skoszenie trawy - ustawienie ławek - ustawienie kosza na odchody dla psów - ustawienie kosza na smieci W przyszłości mozna bylo by tam zrobic - wybieg dla psów - moejsce odpoczynku dla rowerzystów (jedt to w ciągu dość długiej teasy rowerowej) - mały plac zabaw Jest to miejsce odgrodzone od uliscy i trasy rowerowej lekka górką więc nie stwarza zagrożenia dla ruchu 2020-09-14 13:47:31
Przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców i zwierząt W tej części Torunia coraz bardziej rozwija się część mieszkaniowa a co za tym idzie warto by pochylić się nad stworzeniem części rekreacyjnej dla mieszkańców i zwierząt w zaznaczonym miejscu znajduje sie obecnie nie zagospodarowany teren zarośnięty trwawą mimo ze widac posadzone mlode drzewa (zapewne bylo to zrobione przy budowie trasy średnicowej) warto byłoby uporządkować ten teren poprzez - w poerwszej kolejności skoszenie trawy - ustawienie ławek - ustawienie kosza na odchody dla psów - ustawienie kosza na smieci W przyszłości mozna bylo by tam zrobic - wybieg dla psów - moejsce odpoczynku dla rowerzystów (jedt to w ciągu dość długiej teasy rowerowej) - mały plac zabaw Jest to miejsce odgrodzone od uliscy i trasy rowerowej lekka górką więc nie stwarza zagrożenia dla ruchu 2020-09-14 13:47:33
Nie działające oświetlenie ciągu pieszo rowerowego Przy trasie średnicowej dla ciągu pieszo-rowerowego od ul. Grudziądzkiej do Chrobrego nie jest włączane lub nie działa oświetlenie od woeczora so rana (działają tylko sygnalizacje na skrzyżowaniach) ostatnio byłem świadkiem jak osoby biegające w ciemnych strojach nie były widoczne dla kierowcy Brak włączonego oświetlenia ulicznego powoduje zagrożenie zarówno dla pieszych, rowerzystów jak i kierowców 2020-09-14 13:54:20
Pełno śmieci Na Bulwarze w okolicach dworca Toruń Miasto zalega pełno śmieci, przede wszystkim szkła 2020-09-14 14:55:15
Słupy oświetlenia stojące pośrodku chodnika Przy ulicy Batorego od Kościuszko do Dworcowej słupy oświetlaenia ulicy po jednej ze stron są zamontowane pośrodku chodnika co w wypadku kiedy porusza sie z wózkiem lub np. rowerem może stwarzać zagrożenie. Dobrym sposobym było by zlikwidowanie latarnii i uzupełnienie chodnika po jednej ze stron jezdni a zamontowanie oświetlenia ulicznego na słupach na drugiej stronie jezdni 2020-09-14 16:02:51
Uszkodzona latarnia. Nie działająca lampa, zgłaszane kilka razy. Egipskie ciemności. MZD dokonał sprawdzenia oświetlenia na ul.Kruczej. Przedmiotowa latarnia jest wyłączona w ramach oszczędności. Procedura obejmuje wyłączenie lamp przy numerach: 3, 7-9, 13, 19, 23, 29, 35, 43. (KPM.0003.441.2021) 2020-10-19 18:18:30
Ciemności Nie działające od dwóch miesięcy sześć żarówek w lampach. Oświetlenie na łuku ul.Rydygiera na początku stycznia br. zostało poddane przez MZD kontroli, usterki usunięto. Lampy działają z zasadą ogólną, co trzeciej wyłączonej latarni. (KPM.0003.413.2020U) 2020-11-23 22:43:16
Latarnia Latarnia nie świeci Błędny adres w opisie -> zgłoszona latarnia z Fasolowej 47. Skierowano zgłoszenie do operatora sieci (Energa Oświetlenie). Naprawa przewidywana do połowy kwietnia br. (KPM.0003.472.2021) 2021-01-08 18:46:31
Parkowanie aut na chodnikach i bezpośrednio przy przejściach dla pieszych. Na ul. Matejki od ul. Bydgoskiej do Mickiewicza auta stają na chodnikach nie zostawiając przepisowego miejsca dla pieszych. Auta stają zaraz przy pasach dla pieszych utrudniając widoczność kierującym autami. Czy istnieje możliwość usunięcia części płyt chodnikowych i posadzenia niskiej roślinności w miejscu usuniętych płyt chodnikowych tak żeby auta nie miały miejsca do parkowania na chodnikach oraz przynajmniej namalowania na jezdni fragmentów wyłączonych z ruchu przy przejściach dla pieszych. Zarząd dróg stwierdził, że mam dzwonić na straż miejską po czym postawił słupki w miejscu gdzie auta parkowały sporadycznie. Nie mieszkam bezpośrednio przy tym fragmencie ulicy Matejki więc trudno mi ciągle dzwonić na straż poza tym taki sposób to walka z wiatrakami. 2021-02-01 11:01:38
Wysypisko - kompostownik????? W tym miejscu służby miejskie urządziły sobie wysypisko z kompostownikiem. Trafiają tu tony odpadów zielonych, które gniją w hałdach w odległości 50-100 metrów od odpoczywających torunian... dziwne Odpowiedź na zapytanie - w niezagospodarowanej części parku znajduje się kompostownik przeznaczony na potrzeby obsługi parku (KPM.0003.459.2021) 2021-03-02 11:28:22
Dziurawa droga Doły, dziury w jezdni 2021-03-15 15:46:21
Zagrażające drzewa Drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu pobliskiemu ROD. Gałęzie podczas wichury spadają na budynki. Drzewa usytuowane przy płocie ROD Elana obok płynącej Strugi Toruńskiej. 2021-03-15 15:49:27
Odpady komunalne Na ulicy Polnej koło pętli autobusowej linii 15 przystanek ,Przy Lesie\"od przystanku15/20 m kierując się do lasu nznajdują się trzy ławeczki drewniane w promieniu około 10 metrów znajduje się bardzo duże skupisko śmieci typu folię butelki plastikowe, szklane opakowania po jedzeniu gazetki reklamowe bardzo duża ilość niedopałków po papierosach zauważyłem że od dłuższego czasu śmierci przybywa i dalsze zaniedbanie będzie miało bardzo negatywny i nie odwracalny skutek dla tutejszej roślinności oraz jej mieszkańców 2021-04-19 12:17:31
Kałuże na chodniku dla pieszych pod wiaduktem przy Pl. Armii Krajowej strona zachodnia Na chodniku pod wiaduktem bez względu na pogodę stoi woda i błoto. Nie jest możliwe aby przejść tamtędy nie budząc butów. Czy byłoby możliwe podnieść poziom chodnika? Uprzątnięcie chodnika zostało zlecone przez MZD. Wyprofilowanie chodnika z zapewnieniem spływu wody do spustów w ulicy jest planowane w okresie czasowego zamknięcia mostu. Ponadto MZD wystąpiło do PKP z prośbą o kontrolę sieci wodociągowych. (KPM.0003.516.2021) 2021-05-06 11:48:04
Zapadają się płyty studzienki Po nadepnięciu nogą zapadają sie płyty studzienki na rogu ulicy Ślicznej i Przyjacioł 6a 2021-05-14 13:21:00
Brak fragmentu jezdni Droga miała być zrobiona na początku roku nadal mieszkańcy walczą z dziurami oraz kurzem… Przebudowa ul. Perłowej - etap II i ul. Ametystowej - etap III, na odcinkach, na których występuje zabudowa, zgodnie z PBDL zaplanowana została do realizacji w roku bieżącym. Obecnie MZD przekazał wykonawcy plac budowy, rozpoczęcie robót przewidziane jest po 15 sierpnia br. (KPM.0003.540.2021) 2021-05-17 21:05:02
Zarośnięty chodnik Chodnik przy ul. Podgórskiej jest zarośnięty. Dotyczy to odcinka od przejazdu kolejowego wzdłóż płotu do przystanku autobusowego w stronę ul. Łódzkiej. Jest to uciążliwe ze zwględu na latarnie, które umieszczone są w chodniku. To samo jest po drugiej stronie. Oba chodniki porasta trawa, ponieważ płytki chodnikowe pokrywa ziemia. Nie wystarczy ściąć dużych roślin, trzeba oczyścić cały chodnik. 2021-07-21 15:50:12
Utrudnione przejście chodnikami Dołączam się do zgłoszenia zarośniętego chodnika. Przejście utrudnia nie tylko wysoka trawa, ale przede wszystkim krzaki rosnące wzdłuż płotu. Być może podtrzymują one płot, który ledwie stoi, ale coraz bardziej utrudniają przejście. W niektórych miejscach, przy lampach umieszczonych na środku chodnika, krzaki tak się rozrosły, że trzeba je wyłamywać. W weekendy, gdy zamknięty jest most i jest większe natężenie ruchu, rowerzyści zrobili sobie z chodnika drogę rowerową. Czasami nie ma jak ich przepuścić. 2021-07-21 21:33:11
Wjazd dla karetki przy Domu Opieki Zaparkowane na chodniku, trawniku i podjeździe samochody przy Domu Opieki na Chopina utrudniają wjazd karetce. Przydałyby się słupki po prawej i lewej stornie wjazdu, bo karetka musi wjeżdżać ścieżką rowerową i chodnikiem, a i tam czasem problem, bo wszędzie auta :( Zabezpieczenie wyjazdu przy domu opieki, w oparciu o pozytywną opinię KOiBRD zostanie zrealizowane w sposób uniemożliwiający blokowanie go przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy do 31.10.2021. Ponadto BOM posadzi krzewy. (KPM.0003.579.2021) 2021-07-22 21:22:03
Brak koszy na śmieci Brak koszy na śmieci na całej długości ulicy oraz na ulicach sąsiadujących. Powoduje to np. konflikty miedzy mieszkańcami a właścicielami psów. Ci drudzy nie chcą sprzątać po swoich zwierzętach, bo nie mają gdzie wyrzucać nieczystości. Ilość i lokalizacja koszy ulicznych w rejonie ulic: Pana Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego i Podbipięty, jest w ocenie pracowników WGK wystarczająca i zabezpiecza potrzeby mieszkańców. (KPM.0003.579.2021) 2021-08-04 11:17:00
Dół pod fundamentem tunelu dla psów Pod fundamentem tunelu dla psów powstał wielki dół. Nasz pies miał problemy, aby się z niego wydostać. Nie jesteśmy też pewni, czy podkopany fundament może grozić zapadnięciem się psiego tunelu. Na wybiegu, poza psami, przebywają dzieci - to niebezpieczne i dla nich. Uszkodzenia na terenie wybiegu dla psów przy ul. Lindego zostały niezwłocznie naprawione. (KPM.0003.579.2021) 2021-08-07 17:59:24
Nie działającą latarnia uliczna Od dwóch miesięcy nie działa latarnia uliczna przed posesją na ulicy zakątek 15. Również na skrzyżowaniu dwa domy wcześniej jeśli się nie mylę to koło nr 11 latarnia uliczna została przewrócona. 2021-08-30 08:23:26
Kosz na śmieci po obu stornach przejścia Wały/Fosa Brak koszy na śmieci po remoncie ulicy, prosimy o dodanie koszy przy przejściach dla pieszych. Kosze zostały zdemontowane podczas przebudowy al. św. Jana Pawła II oraz Placu Rapackiego. Zostaną ustawione do 19.11.2021r. (KPM.003.592.2021) 2021-09-23 10:59:49
Awaria latarni Jako jedyna na całej ulicy ta latarnia uliczna nie świeci. Po przeprowadzeniu przeglądu oświetlenia, nie stwierdzono usterki żadnej z zainstalowanych tam 9 lamp ulicznych. Na przedmiotowej ulicy dwie lampy są wyłączone w ramach oszczędności. (KPM.0003.609.2021) 2021-10-14 11:20:09
Brak/niedziałające oświetlenie Obecnie na ul. Augustowskiej świeci się 1 lamp z 3 dostępnych na ulicy. Jest to niewystarczające i niestety niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci wracających do domu w godzinach wieczornych. Dodatkowo, od dawna, środkow lampa, o której pisałem powyżej bardzo często nie działa - zapala się, gaśnie i po pewnym czasie znowu gaśnie. Proszę o włączenie conajmniej 2 z 3 lamp przy ul. Augustowskiej oraz naprawę uszkodzonej lampy środkowej. Po przeprowadzeniu przeglądu oświetlenia, stwierdzono usterkę dwóch lamp ulicznych, które zostały naprawione w dniu 29.10.2021 r. Ponadto jedna lampa jest wyłączona w ramach oszczędności. (KPM.0003.609.2021) 2021-10-14 19:08:35
Przywrócenie koszy na śmieci :) Prosimy bardzo o przywrócenie koszy przy przejściu dla pieszych - wzdłuż Al. Niezależnego Zrzeszenia Studentów wala się dużo śmieci, brak kosza nie usprawiedliwia śmiecenia, ale może kosz pomoże. ;) Kosze na śmieci zostaną ponownie zamontowane przy przejściu przez al. Jana Pawła II w kierunku CSW. Doraźnie zwykłe kosze, docelowo planowana jest ich wymiana na pojemniki nawiązujące do stylu koszy przy pl. Rapackiego. (KPM.0003.629.2021) 2021-10-21 13:11:07
Przepalona lampa Nie świeci od dłuższego czasu. Lampa usytuowana pomiędzy posesjami nr3 i 5 na nowej linii. Ledowa. Od nr 5 lampy świeca na starej linii. Dziękuję i życzę miłego dnia. 2021-10-28 11:00:50
Nie pali się latarnia Od kilku tygodni latarnia się nie pali 2021-12-06 17:37:55
Potrzebne słupki W obrębie tego skrzyżowania permanentnie stoją zaparkowane auta, które blokują przejazd i zasłaniają widoczność. Auta stają częściowo ja chodniku utrudniając również przejście pieszym. Wnioskuje, aby słupki stanęły wzdłuż ulicy Kołłątaja oraz przy śmietniku przy Centrum Chirurgii. 2021-12-11 09:44:15
Niedziałająca latarnia Od dłuższego czasu nie świeci, pozostałe na ulicy działają Po wizji lokalnej przeprowadzonej przez MZD stwierdzono, że żadna z 9 lamp nie uległa awarii. Natomiast dwie, w tym ta zgłoszona, zostały wyłączone w ramach oszczędności podejmowanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 (KPM.0003.640.2021) 2021-12-17 08:37:09
Przepalone żarówki w latarniach przy ulicy Jaskółczej Przepalone są żarówki w kilku lampach wzdłuż ulicy Jaskołczej, szczególnie dwie latarnie na wjeździe z ul. Szosa Chełmińska W ciągu ulicy Jaskółczej oświetlenie uruchomione jest z zachowaniem zasady wyłączonej co 3 lampy - pełne oświetlenie nie jest obecnie planowane. Natomiast dokonano naprawy uszkodzonej lampy zlokalizowanej przy ul. Szosa Chełmińska, przy skrzyżowaniu z ul. Jaskółczą. (KPM.0003.676.2022) 2021-12-30 21:33:13
Latarnia uliczna przy garażach - proszę o włączenie Proszę o włączenie latarni ulicznej na terenie garaży (SM Metalchem). W ciągu zaznaczonych garaży nie ma żadnego punktu świetlnego. Po zmroku jest tak ciemno że nie można komfortowo użytkować w/w garaże. Latarnia jest wyłączona od czasu wybuchu pandemii koronawirusa :( Mamy rok 2022 latarnia nadal nie funkcjonuje, zwracam się o przywrócenie funkcjonowania latarni w imieniu swoim oraz pozostałych użytkowników garaży. Pozdrawiam Oświetlenie przy garażach nie wymaga napraw, a wyłączenia są skutkiem ograniczeń wprowadzonych przez miasto. Nie jest obecnie planowane przywrócenie oświetlenia w pełni. (KPM.0003.676.2022) 2022-01-11 12:42:31
Zamiana funkcji wydzielonego terenu \"Plaża miejska\" nie jest miejscem, z którego chętnie korzystają mieszkańcy - latem korzystanie z plaży widzi się sporadycznie, a funkcjonalność miejsca ma sens tylko przez jakieś 2-3 miesiące w roku - wraz z innymi właścicielami psów, zastanawialiśmy się czy nie można zmienić funkcji wyznaczonego terenu na psi park/wybieg dla psów? Należałoby zdemontować prysznice i dodać kilka metrów bieżących płotu. Bramki już są. Nasadzenia topoli od strony południowej i zachodniej zapewniłyby cień, topola lubi bliskość wody. :) Miejsce byłoby bardziej bezpieczne - czasem mieszkańcy puszczają swoje pupile luzem nas Wisłą, a tu jednak w pobliżu jest plac zabaw. Proszę się zastanowić czy nie warto zamienić \"plaży\" na wybieg! :) 2022-01-18 21:57:47
Oswietlenie Prosiłbym o włączenie latarni na ulicy Lisiej sygnowanej numerem 19. Problem polega na tym że mam wejście do posesji od tej strony. A między ulicą Jastrzębia,a Orlą. Działa tylko jedna latarnia która nie oświetla zupełnie niczego. I jest włączona zaraz koło drugiej. Co jest bezsensowne. Prosiłbym o uruchomienie tej latarni. Nie działa już od jakiż 8 miesięcy. Dopiero teraz zgłaszam problem ponieważ moja partnerka jest bliska urodzenia dziecka. I nie czuje się bezpiecznie chodzą w taka ciemność. 2022-01-20 17:00:30
Niedziałające latarnie W obszarze skrzyżowania nie działają 3 latarnie - 2 na Sadowej i 1 na Rodzynkowej. W ciągu ul. Sadowej - planowe wyłączenia dotyczą 7 lamp (zgodnie z zasadą wyłączonej co 3 lampy). Dokonano korekt - załączono lampę przy skrzyżowaniu z ul. Bławatkową, a wyłączono przy posesji nr 46. Obecnie nie jest planowane przywrócenie oświetlenia w pełni (KPM.0003.676.2022) 2022-01-30 18:26:45
Brak widoczności pojazdów i pieszych Moniuszki/Słowackiego przy DS 3 Uprzejmie prosimy o zamontowanie słupka przy przejściu dla pieszych przy DS3 (po drugiej stronie już jest słupek) auta zaparowane na chodniku, blokujące przejście dla pieszych, ograniczają widoczność pojazdów i pieszych przemieszczających się Słowackiego w kierunku Matejki. Montaż słupka blokującego, uniemożliwiającego parkowanie przy przejściu dla pieszych nastąpi w marcu br. (KPM.0003.683.2022) 2022-02-07 17:02:05
Dojście do paczkomatu Uprzejmie prosimy o zabezpieczenie chodnika przed samochodami przy paczkomacie - z ograniczeniem ruchowym trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby ominąć wszystkie auta parkujące na chodniku i dojść do paczkomatu... Montaż słupków blokujących na chodniku przy skrzyżowaniu ulic: Krasińskiego/Fredry, w celu zablokowania możliwości wjazdu na chodnik pod paczkomat zostanie zrealizowany w marcu br. Brak możliwości montażu separatorów parkingowych w zatoce obok ze względu na liczne spękania i nierówności. (KPM.0003.683.2022) 2022-02-08 11:44:09
Latarnia uliczna Latarnia przez cały czas od włączenia włączą się i za chwilę gaśnie i tak cały czas Usterka w latarni oświetlania ulicznego została usunięta (KPM.0003.683.2022) 2022-02-09 01:15:55
Chodnik dla pieszych Na ulicy Stanisława Moniuszki między nr. 39 a 37 A zapadł się chodnik a za niedługo czas dziura będzie większa proszę o interwencję Naprawa zapadliska zostanie przeprowadzona w marcu br. (KPM.0003.683.2022) 2022-02-09 23:44:22
Przepalona żarówka latarni Przepalona żarówka latarni n` ulicy Kniaziewicza przed skrzyżowaniem z ulicą Andersa, tuż przed przejściem dla pieszych Po przeprowadzonej przez MZD wizji lokalnej, lampa w ciągu ul. Kniaziewicza, na wysokości nr 34, jest wyłączona w ramach wdrożonego wiosną 2020r. systemu oszczędnościowego. Obecnie nie jest planowane włączenie w pełni oświetlenia ulicznego. (KPM.0003.701.2022) 2022-02-11 17:48:32
Naprawa oświetlenia Proszę o naprawę mrugajacej lampy między pesesja 45 a 47. Lampa gaśnie i włącza się co kilkanaście sekund. 2022-02-15 22:34:08
Ponowienie - przepalona żarówka latarni Kniaziewicza 34 Ponowienie zgłoszenia w sprawie przepalonej żarówki latarni na ulicy Kniaziewicza 34 u zbiegu z Andersa Po przeprowadzonej przez MZD wizji lokalnej, lampa w ciągu ul. Kniaziewicza, na wysokości nr 34, jest wyłączona w ramach wdrożonego wiosną 2020r. systemu oszczędnościowego. Obecnie nie jest planowane włączenie w pełni oświetlenia ulicznego. (KPM.0003.701.2022) 2022-02-22 12:50:29
Przepalona żarówka latarni na Kniaziewicza 34 Brak oświetlenia latarni przy ulicy Kniaziewicza 34 obok przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z drogą średnicową Andersa Po przeprowadzonej przez MZD wizji lokalnej, lampa w ciągu ul. Kniaziewicza, na wysokości nr 34, jest wyłączona w ramach wdrożonego wiosną 2020r. systemu oszczędnościowego. Obecnie nie jest planowane włączenie w pełni oświetlenia ulicznego. (KPM.0003.701.2022) 2022-02-22 12:52:04
Latarnia nie świeci. Za to dzisiaj cały dzień świecą się latarnie na całej ulicy świerkowej W dalszym ciągu na ul. Świerkowej świecą się co trzecie latarnie. Dzisiaj tzn 8.03.2022 świecą się cały dzień 2022-03-08 15:02:49
awaria lampy ulicznej Lampa uliczna od kilku tygodni zapala się i gaśnie. Sprawa zglaszana i cisza Lampa uliczna przy ul. Irysowej 6 została naprawiona przez spółkę Energa Oświetlenie w dniu 19.04.2022 r. (KPM.0003.736.2022) 2022-03-22 12:04:11
ZEBRA Przejście dla pieszych Potrzeba odmalować zebre, pasy przejście dla pieszych. 2022-04-15 06:55:00
Przejście pod barierką / kosz Uprzejmie prosimy o dodanie 2-3 dużych kamieni pod płotem zabezpieczającym agregat. Pieski już mogą tamtędy przejść do sprzętu i wpaść do fosy. Prosimy też o dodanie solidnego kosza na śmieci. U podstaw ogrodzenia wybiegu dla psów przy stacji GIOŚ Airpointer przy ul. Wały gen. Sikorskiego zostanie zamontowana stalowa siatka zabezpieczająca, a na samym wybiegu zostanie dostawiony kosz na śmieci. Prace zostaną ukończone do 8.07.2022 (KPM.0003.771.2022U) 2022-05-13 13:37:53
Przebudowa jezdni - Balzola - drzewa Uprzejmie prosimy zobowiązać firmę Balzola do wykonania nowych nasadzeń kilkuletnich kasztanowców po zakończeniu prac remontowych na jezdni i torowisku. Firma w ogóle nie zabezpieczyła młodych drzew przy końcu ul. Chopina. Mieszkańcy uważają, że drzewa nie przeżyją przez zaniedbania i uszkodzone korzenie. MZK przeprowadził kontrolę 21.06.2022 m.in. pod kątem ochrony zieleni, która nie wykazała składowania płyt czy parkowania ciężkiego sprzętu w obrębie drzew. Drzewa są odpowiednio zabezpieczone. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązał się do nasadzenia nowego drzewa w miejsce uschniętego przy ul. Chopina. (KPM.0003.771.2022U) 2022-05-25 10:14:36
Brak zainteresowania terenem https://demotywatory.pl/5047197/Ludzie-tu-nikogo-nie-ma 2022-05-25 11:30:58
Porzucony pojazd Uprzejmie prosimy o usunięcie porzuconego pojazdu marki Alfa Romeo, z ulicy Moniuszki (przy rondzie Moniuszki/Mickiewicza). Samochód stoi tam od 2020 roku, w tej chwili koła nie mają powietrza, a jedno lusterko zostało zniszczone. Pojazd został ubezpieczony na kolejny okres, jednakże z uwagi na wysokie koszty potencjalnej naprawy, właściciel zdecydował o jego sprzedaży lub złomowaniu. Ostatecznie, pojazd został usunięty z ulicy w ostatnim tyg. czerwca 2022r. (KPM.0003.771.2022U) 2022-05-25 12:04:18
Lampa nie świeci na ulicy Toruń ul. Słoneczna lampa nie świeci Zgłoszenie dot. konieczności naprawy lampy ulicznej zostało niezwłocznie przekazane spółce Energa Oświetlenie sp. z o.o., będącej właścicielem oświetlenia tej ulicy (KPM.0003.789.2022) 2022-05-25 21:07:49
Dodanie kosza przy parkomacie Uprzejmie prosimy o dodanie (czarnego, metalowego) kosza przy parkomacie znajdującym się przy zachodnim wejściu do Coll. Maius. Osoby korzystające z parkingu zostawiają śmieci przy maszynie, a niektórzy wrzucają je przez płot na teren uczelni. Wielu turystów wchodzi na Starówkę właśnie tą drogą, a śmieci na pewno nie wyglądają zachęcająco i nie są dobrą wizytówką towarzyszącą zabytkowej zabudowie. Wydaje nam się, że kosz rozwiązałby sprawę. 2022-06-30 10:08:52
Porzucony pojazd Pojazd marki Audi A1 (czerwony), został w tym miejscu porzucony wiosną 2020 roku - od tamtej pory niszczeje (choć był w znakomitym stanie) i nie jest używany, na co wskazuje nie tylko brak powietrza w oponach, ale też obrośnięcie trawą. Uprzejmie prosimy o usunięcie pojazdu. 2022-08-07 10:53:58
Porzucony pojazd 2 Drugi porzucony pojazd - na tablicach zagranicznych, marki BMW, został odstawiony zimą 2022 i od tamtej pory niszczeje. Uprzejmie prosimy o usunięcie pojazdu. 2022-08-07 10:54:39
Wraki rowerowe Przed Domem Harcerza przypięty do stojaka jest wrak roweru. Od dłuższego czasu zajmuje miejsce i stracił już koło oraz siodełko. Podobna sytuacja ma miejsce na Rynku Nowomiejskim. Myślę, że warto zrobić z tym porządek. 2022-08-11 17:49:10
2022-08-16 21:16:34