Zaznacz punkt na mapie i dodaj zgłoszenie
Nowy
W trakacie rozpatrywania
Rozpatrzony pozytywnie
Rozpatrzono negatywnie
Opis zgłoszenia Komentarz admnistratora Data utworzenia
Potrzebne słupki Auta blokują wysiadanie z miejsca dla niepełnosprawnych, ustawiają się rzędem blokując chodnik całkowicie. Słupki blokujące U-12c zostały zamontowane w sposób uniemożliwiający parkowanie pojazdu przy zastrzeżonym miejscu dla osoby z niepełnosprawnością (KPM.0003.198.2020U) 2020-01-13 21:16:49
Zabezpieczenie skateparku Problem z ptasimi odchodami zanieczyszczającymi teren skateparku. Siatka zabezpieczająca pod wiaduktem uniemożliwiająca ptakom siadanie w tym miejscu załatwiłaby sprawę. Zarządca skateparku (MOSiR) zamontuje siatkę zabezpieczającą do końca marca 2020 roku (KPM.0003.189.2020) 2020-01-13 22:17:24
Oślepiające światło Kierowcy jadący dwukierunkową al. JP2 w stronę mostu są oślepiani przez reflektor umieszczony na moście - skierowany na północ. reflektor oświetlający most im.Piłsudskiego, pod koniec stycznia br. został wyłączony (KPM.0003.198.2020U) 2020-01-13 22:44:19
Dziury w jezdni dziury w jezdni zaraz za przejsciem dla pieszych, ulica w remoncie, ale powinno to zostać zabezpieczone, można uszkodzić zawieszenie już załatane 2020-01-14 04:43:06
Kosze na śmieci Wszystkie kosze na śmieci w tym rejonie to dwa słupki z zawieszonym workiem. Śmieci są rozwłóczone po całej okolicy przez zwierzęta, leżą obok, nie mieszczą się w worku itp. Konieczne jest ustawienie koszy np drewnianych w miejscu przebywania tak dużej ilości ludzi W III etapie rewitalizacji parku teren zostanie doposażony w trwałe kosze na śmieci. Aktualnie analizowane są możliwe źródła pozyskania funduszy unijnych. (KPM.0003.204.2020) 2020-01-15 00:36:33
Toalety Brak toalet na błoniach powoduje, że od wiosny do jesieni wszystkie krzaki usłane są odchodami i papierem toaletowym. W tym okresie powinny stać tu tymczasowe kabiny toaletowe, regularnie opróżniane W III etapie rewitalizacji parku na tym terenie wygospodarowane zostanie stałe miejsce na sezonową toaletę z osłaniającą ją pergolą. W 2020 ustawiona zostanie przenośna toaleta, od połowy maja do końca października. (KPM.0003.204.2020) 2020-01-15 00:39:08
Strefa 30 Brak dodatkowego, poziomego oznakowania strefy 30km/h powoduje, że wielu kierowców nie wie o ograniczeniu i przekracza prędkość powodując zagrożenie dla siebie a co najważniejsze mieszkańców. Sugeruję w każdym wjeździe do strefy namalować oznakowanie poziome, które powtórzy informacje ze znaków pionowych. Chodzi o wjazdy od ul Popiełuszki, na Matejki od Bydgoskiej i na Konopnickiej od Bydgoskiej W oparciu o pozytywną opinię KOiBRD, piktogramy mające na celu zwrócenie uwagi kierującego na fakt poruszania się po strefie tempo 30 zostaną naniesione przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, nie później niż do końca maja 2020r. (KPM.0003.205.2020U) 2020-01-15 00:44:00
Zdewastowane schody Schody pilnie wymagające remontu, koniecznie powinny zawierać rampę dla wózków W III etapie rewitalizacji parku schody zostaną wyremontowane. Z uwagi na bardzo dużą różnicę wysokości oraz wymogi WKZ nie ma możliwości montażu pochylni. Aktualnie analizowane są możliwe źródła pozyskania funduszy unijnych. (KPM.0003.204.2020) 2020-01-15 00:46:47
Krzywe słupy latarni LED Wykonawca nawierzchni z kostki brukowej w trakcie prac powyginał w zasadzie wszystkie słupy ustawione przy ul. Lilii Wodnych. Inwestycja została już chyba odebrana, a słupy pozostałe krzywe. Proszę o wyprostowanie zniszczonych słupów. Wyprostowanie pokrzywionych słupów latarni, uszkodzonych podczas remontu zostało zgłoszone wykonawcy. Prace naprawcze zostały zrealizowane 10.02.2020 r. (KPM.0003.205.2020) 2020-01-23 09:09:32
Za długa zmiana świateł Na skrzyżowaniu między przełączeniami dla obu stron czerwone czeka się aż 6 sekund WGK zwrócił się do firmy konserwującej sygnalizacje świetlne o kontrolę programu i korektę (KPM.0003.236.2020). Taka korekta nastąpiła. 2020-01-25 11:18:57
Fizczna blokada przejazdu Proponuję wprowadzenie fizycznej blokady przejazdu. Mimo znaku zakazu wjazdu (który pojawił się dopiero po mojej interwencji w zeszłym roku) ciągle można spotkać samochody jeżdżące po głównej alejce. Czy są to pomyłkowo wjeżdżające, czy ścigające się auta (sic!) czy taksówki podwożące zabawowiczów do fontanny. Postawienie na końcu ścieżki składany słupek jeżeli jest konieczny przejazd, bądź donice, czy ławkę jeżeli przejazd nie jest konieczny całkowicie ukróci te praktyki. Blokada wjazdu w główną aleję z ul.Przybyszewskiego zostanie wykonana w ramach zadania "Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3". BOM rozważy ustawienie tymczasowych barier do tego czasu. (KPM.0003.230.2020U) 2020-02-10 10:05:12
Rozmywane nowe schody Nad niedawno wykonanymi schodami brak odprowadzenia wody - ścieżka niszczeje i powstają "rynny" wypłukiwane przez płynącą wodę. Konieczne jest wykonanie odpowiedniego odprowadzenia zanim dotychczasowa praca pójdzie w niwecz Po okresie zimowym zostanie przeprowadzony przegląd gwarancyjny schodów do Martówki i ścieżek. Ubytki zostaną uzupełnione. Wniosek był nieco inny ale taką odpowiedź uzyskałem. (KPM.0003.230.2020U) 2020-02-10 10:41:41
Strefa zamieszkania D-40 Wprowadzenie strefy zamieszkanej w tym rejonie poprawi bezpieczeństwo użytkowników Parku i osób w drodze do kościoła Nie zostanie wprowadzona strefa zamieszkania na ul.Rybaki, z uwagi na negatywną opinię KBRD oraz wydzielone chodniki. Zostanie ustawiony znak C-4 i oznakowanie poziome dla zwiększenia bezpieczeństwa przy placu zabaw. Termin do końca kwietnia 2020 r. (KPM.0003.230.2020U) 2020-02-10 10:43:59
Kałuża na skrzyżowaniu Andersa i Kniaziewicza Po opadach na skrzyżowaniu ulic Andersa i Kniaziewicza tworzy się wielka kałuża. Najprawdopodobniej spowodowane jest to niedrożną kanalizacją. MZD podejmie, w terminie do 30.04.2020 r, prace związane z wykonaniem odpływu z jezdni oraz rowu retencyjnego, za istniejącym chodnikiem (KPM.0003.214.2020) 2020-02-12 07:48:51
Przepalona żarówka latarni Przepalona żarówka latarni na ul. Łącznej To chyba błędne zgłoszenie. Do usunięcia. Jeżeli nie, proszę o kontakt: b.szymanski(at)um.torun.pl 2020-02-17 19:05:12
Przepalona żarówka w latarni przy Łącznej Niesprawna latarnia Niesprawne latarnie uliczne na ul.Łącznej zostaną naprawione do 06.03.2020r. (KPM.0003.214.2020) 2020-02-17 19:23:44
Zcięte drzewa W tej części błoni walają się pnie zciętych drzew, leżą od kilku lat i marnieją. Wystarczyłoby przestawić je w okolice grilli i wyciąć piłą łańcuchową siedziska zapewniając wiele miejsc do odpoczynku. Pnie ściętych drzew zalegające w okolicy Martówki są wykorzystywane we wskazany sposób. Tworzą rezerwę, z której w tym roku wykonano 10 ław i stoły, które doposażyły punkt grillowy. (KPM.0003.303.2020) 2020-02-25 15:12:00
Ciąg piszo-Rowerowy na Moście Od wielu lat mówi się o "pewniaku" jakim jest utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż mostu kolejowego (była też informacja na: https://www.torun.pl/pl/torun-zyska-lepszy-dostep-do-kolei) do dziś nic w tej sprawie nie wiadomo, a znacznie poprawiłoby to komunikację między dwoma częściami miasta. Dokumentacja z pozwoleniami całego projektu modernizacji mostu kolejowego i pozostałych elementów planowana jest do 30 listopada 2021 r., a prace najwcześniej w 2022 r. Niemniej dzięki przebudowie ul.Kujawskiej i uwzględnieniu DDR od pl.Armii Krajowej do ul.Dybowskiej, plus poszerzone kładki dla pieszych i rowerzystów na moście im.J.Piłsudskiego (po remoncie) z planem zmiany przeznaczenia ul.Dybowskiej (od ul.Kujawskiej do ul.Rudackiej) na ciąg pieszo-rowerowy spowoduje utworzenie pętli dla rowerzystów przez trzy mosty! (KPM.0003.263.2020) 2020-02-25 15:18:04
Ruch z Bydgoszczy omijający Bydgoskie Przedmieście Od wielu lat cały ruch z Bydgoszczy w kierunku wschodnim przechodzi przez zabytkową dzielnicę Bydgoskie Przedmieście, ponieważ główna arteria do tego przeznaczona - Broniewskiego-Kraszewskiego jest o wiele wolniesza z uwagi na dużą ilość świateł i inne niewygody dla kierowców. Proponuję zakaz skrętu w ulicę Bydgoską z Szosy Bydgoskiej i Broniewskiego na wysokości Plazy, oraz ustawienie progów zwalniających na ul Bydgoskiej. Spowoduje to przekierowanie ruchu na wyznaczone drogi i odciążenie zabytkowej dzielnicy. Musiałoby to być powiązane z ułatwieniami dla kierowców na głównej trasie. Tego typu rozwiązanie będzie obowiązywało po wprowadzeniu przeprawy zastępczej, gdzie auta będą poprowadzone w lewo a nie w prawo z ulicy Przybyszewskiego 2020-02-25 15:25:51
2020-02-28 16:03:20
Śmieci Wstyd, za każdym rogiem i na murach śmieci, przede wszystkim butelki. 2020-03-08 18:46:09
2020-03-22 23:04:08
Dzikie wysypisko Śmieci 2020-03-28 11:10:32
Droga rowerowa przy torowisku Dopiero podczas zakazu wstępu do parku zrozumiałem ze między torem tramwajowym a ul Bydgoską od ulicy Sienkiewicza aż do Przybyszewskiego można poprowadzić wspaniałą drogę rowerową kontynuując przerwany kierunek wschód-zachód na ulicy Bydgoskiej W opinii miejskich służb drogowych wydzielenie drogi rowerowej w pasie zieleni przylegającym do torowiska nie jest właściwym rozwiązaniem. Niemniej WGK pracuje nad koncepcją wyposażenia wnioskowanego odcinka w odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą swobodną komunikację rowerową. Prace nad dokumentem mają się zakończyć do końca maja. (KPM.0003.263.2020) 2020-04-17 16:29:03
Słupki zamykając przejazd W tym miejscu powstała świetna droga spacerowa pieszo-rowerowa od Przybyszewskiego do basenow, jednak jest ciagle rozjeżdżana przez auta które wybierają skrót do na dojazd do działek wzbijając tumany kurzu. Wystarczyłoby postawić słupki, gdzie jeden z nich byłby składany - w celu dojazdu dla obsługi basenów Blokada ul. Przy Cegielni utrudniałaby dojazd do basenów osobom z niepełnosprawnością, co powoduje, że proponowane rozwiązanie nie jest możliwe do realizacji. (KPM.0003.303.2020) 2020-04-17 16:33:09
Wrak samochodu Na parkingu przed.blokiem od wielu lat stoi wrak samochu. Mercedes ze starymi tablicami rejestracyjnymi 2020-04-24 07:03:02
Przepalone żarówki Przepalone żarówki w słupach na ul. Lilii Wodnych oraz na skrzyżowaniu Lilii Wodnych i ul. Łącznej. Zgodnie z zasadami przyjętymi od maja 2020r. w związku z koniecznością poszukiwania oszczędności z powodu epidemii koronawirusa, oświetlenie uliczne podlega celowemu wyłączeniu - co trzeci słup oświetleniowy. (KPM.0003.338.2020) 2020-05-18 07:26:32
Zapadająca się kostka przy studzienkach Na świeżo zrobionej nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Lilii Wodnych zapada się kostka w okolicach studzienek (gazowych i wodnych) tworząc doły. Szczególnie widoczne przy Lilii Wodnych 1 oraz 3 i 5. Przy wizji lokalnej brak potwierdzenia, więc albo za późno byłem albo nie zauważyłem - jeszcze będę to sprawdzał, ewentualnie proszę o kontakt i zdjęcia: b.szymanski(at)um.torun.pl 2020-05-18 07:29:44
składowisko śmieci Czarne worki foliowe z odpadami typu butelki szklane , maski, worki foliowe . Śmierdzący zapach padliny. Śmieci po ulewach praktycznie zaczynaja latać po ulicy 2020-06-10 22:15:11
ścieżka nad brzegiem Wisły Bardzo zaniedbana ścieżką łącząca ul Winnice z Bulwarem . Kilka lat temu była możliwość przejścia z Bulwaru do samego Kaszczorka. Pełno pokrzyw ,krzaków . Widać ,że ludzie próbują zadbać o nią na własny sposób i możliwości . Czy jest szansa ,żeby Miasto zadbali o ten teren - zrobiło ścieżkę zdrowia, ławki ? Nieruchomości stanowiące własność GMT na wskazanym terenie zostaną poddane przeglądowi i czystości w terminie do końca sierpnia 2020 r. Obszary wymagające realizacji prac porządkowych zostaną zlecone wykonawcy z terminem realizacji do końca września 2020r. Z uwagi na teren zalewowy niestety ustawianie małej infrastruktury czy budowy ścieżki nie znajdują uzasadnienia. (KPM.0003.329.2020) 2020-06-10 22:18:50
Aleja Platanowa Remont Bulwaru zakończy się zapewne za około trzy lata, do tej pory można by posadzić platany i utworzyć aleję, która w tym miejscu dałaby piękny cień na wzór innych miast (np Frankfurt nad Menem) dzięki czemu bulwar po remoncie miałby już kilkuletnie drzewa, a miejsce stanie się centrum spotkań mieszkańców Projekt zagospodarowania terenu bulwarów po konsultacjach uzyskał już stosowne decyzje i pozwolenia. Ponadto zieleń wysoka koliduje z zachowaniem unikalnej panoramy i nie znajduje uzasadnienia historycznego. (KPM.0003.329.2020) 2020-07-07 09:19:06
Kosze na śmieci Bulwar! Zanim skończy się remont (ba zanim nawet się zacznie) na bulwarze zginiemy w śmieciach. Na całej długości przesiadują mieszkańcy korzystając ze szklanych butelek, które w najlepszym przypadku zostają stojąc na bulwarze, w pozostałych są kopnięte, przewrócone, stłuczone przez przypadek, albo częściej są tłuczone. W związku z tym trudno jest siąść, przeprowadzić psa, czy wejść z dzieckiem. Kosze są konieczne! W związku z planowaną modernizacją Bulwarów nie planuje się w tym momencie zwiększenia ilości śmietników (po 2019 GMT doposażyła przestrzeń o 6, 175 l pojemników). Ewentualne zwiększenie ilości pojemników na śmieci możliwe jest po 2021r. (KPM.0003.329.2020) 2020-07-07 09:22:03
Przepalona żarówka latarni Przepalona żarówka latarni przy Jaspisowa 7 2020-08-13 13:55:58
Przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców i zwierząt W tej części Torunia coraz bardziej rozwija się część mieszkaniowa a co za tym idzie warto by pochylić się nad stworzeniem części rekreacyjnej dla mieszkańców i zwierząt w zaznaczonym miejscu znajduje sie obecnie nie zagospodarowany teren zarośnięty trwawą mimo ze widac posadzone mlode drzewa (zapewne bylo to zrobione przy budowie trasy średnicowej) warto byłoby uporządkować ten teren poprzez - w poerwszej kolejności skoszenie trawy - ustawienie ławek - ustawienie kosza na odchody dla psów - ustawienie kosza na smieci W przyszłości mozna bylo by tam zrobic - wybieg dla psów - moejsce odpoczynku dla rowerzystów (jedt to w ciągu dość długiej teasy rowerowej) - mały plac zabaw Jest to miejsce odgrodzone od uliscy i trasy rowerowej lekka górką więc nie stwarza zagrożenia dla ruchu 2020-09-14 13:47:31
Przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców i zwierząt W tej części Torunia coraz bardziej rozwija się część mieszkaniowa a co za tym idzie warto by pochylić się nad stworzeniem części rekreacyjnej dla mieszkańców i zwierząt w zaznaczonym miejscu znajduje sie obecnie nie zagospodarowany teren zarośnięty trwawą mimo ze widac posadzone mlode drzewa (zapewne bylo to zrobione przy budowie trasy średnicowej) warto byłoby uporządkować ten teren poprzez - w poerwszej kolejności skoszenie trawy - ustawienie ławek - ustawienie kosza na odchody dla psów - ustawienie kosza na smieci W przyszłości mozna bylo by tam zrobic - wybieg dla psów - moejsce odpoczynku dla rowerzystów (jedt to w ciągu dość długiej teasy rowerowej) - mały plac zabaw Jest to miejsce odgrodzone od uliscy i trasy rowerowej lekka górką więc nie stwarza zagrożenia dla ruchu 2020-09-14 13:47:33
Nie działające oświetlenie ciągu pieszo rowerowego Przy trasie średnicowej dla ciągu pieszo-rowerowego od ul. Grudziądzkiej do Chrobrego nie jest włączane lub nie działa oświetlenie od woeczora so rana (działają tylko sygnalizacje na skrzyżowaniach) ostatnio byłem świadkiem jak osoby biegające w ciemnych strojach nie były widoczne dla kierowcy Brak włączonego oświetlenia ulicznego powoduje zagrożenie zarówno dla pieszych, rowerzystów jak i kierowców 2020-09-14 13:54:20
Pełno śmieci Na Bulwarze w okolicach dworca Toruń Miasto zalega pełno śmieci, przede wszystkim szkła 2020-09-14 14:55:14
Pełno śmieci Na Bulwarze w okolicach dworca Toruń Miasto zalega pełno śmieci, przede wszystkim szkła 2020-09-14 14:55:15
Słupy oświetlenia stojące pośrodku chodnika Przy ulicy Batorego od Kościuszko do Dworcowej słupy oświetlaenia ulicy po jednej ze stron są zamontowane pośrodku chodnika co w wypadku kiedy porusza sie z wózkiem lub np. rowerem może stwarzać zagrożenie. Dobrym sposobym było by zlikwidowanie latarnii i uzupełnienie chodnika po jednej ze stron jezdni a zamontowanie oświetlenia ulicznego na słupach na drugiej stronie jezdni 2020-09-14 16:02:51
Uszkodzona latarnia. Nie działająca lampa, zgłaszane kilka razy. Egipskie ciemności. 2020-10-19 18:18:30